Helena Fällgren
Fredrik Axelsson
Per Karlsson
Rickard Åkerblom

Arbetsledare Takpannor
0706-50 74 24
rickard.akerblom@wettergrenstak.se

Mikael Sundvisson